Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

20:07
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
20:06
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychobabble psychobabble
20:06
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viabackground background
15:54
15:53
6670 997b
Reposted fromreste reste viaaniuszka aniuszka

July 03 2015

09:53
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viaaniuszka aniuszka

July 01 2015

15:44
8915 e35c
Reposted fromechium echium viakrolowaaajaszczur krolowaaajaszczur

June 29 2015

20:48
20:47
20:47
3785 5ce6 500
20:40
5893 c243

June 26 2015

21:04
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko

June 25 2015

13:52
8221 98b9
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasbas sbas
13:52
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
13:46
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viafotoplastikon fotoplastikon
13:29
Reposted fromFlau Flau viapsychobabble psychobabble
13:29
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viapsychobabble psychobabble
13:28
3714 8aef
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaniuszka aniuszka

June 21 2015

09:54
09:53
Cities.
Reposted fromweightless weightless viablack-angel black-angel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl