Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

09:45
5405 2246
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapsychobabble psychobabble
09:44
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
09:38
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
09:38
1345 1543
Reposted fromking13 king13 viaaniuszka aniuszka

May 28 2015

11:52
6022 270b
11:50
5473 bd35 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaou ou
11:50
8327 e5f2 500

May 27 2015

14:53

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viapsychobabble psychobabble

May 26 2015

08:59
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viapsychobabble psychobabble

May 24 2015

12:00
11:13
Uczę się
twojej nieobecności

przy stole
na ulicy
gdy sięgam po książkę

Uczę się
twojej nieobecności
na poduszce
przywołującej złudzenie
zapachu twojej skóry

gdy dzień pochmurnieje
a wiatr tłucze pięściami
w okiennice wieczoru

Nie potrafię jeszcze
nauczyć się
twojej nieobecności we śnie
— Łucja Danielewska

May 22 2015

11:39
9664 3aaa 500
Reposted frombotanyplay botanyplay viasomebunny somebunny
11:37
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viaWascon Wascon
11:37
2522 7368 500
Reposted fromTransfluiid Transfluiid viamorazmora morazmora
10:18
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz vianoelya noelya
10:11
Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi oddać wyrazu; muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego.
— C.Debussy
Reposted fromssozs ssozs viapikkumyy pikkumyy
10:07
7884 9840 500

red-lipstick:

Orlovsky Vladimir Donatovich (Russian, 1842-1914)

Reposted fromraZe raZe viasbas sbas

May 21 2015

21:19
7915 0803
Reposted frompesy pesy viafotoplastikon fotoplastikon
21:14
21:13
Reposted fromweightless weightless viapsychobabble psychobabble
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl